Get Adobe Flash player

Katarina Bäckdahl Elf


Jag är lantmästare, civilekonom och fastighetsmäklare

Jag är född och uppvuxen i Skåne och flyttade till Dalsland 1991 då jag avslutade min Lantmästarexamen från Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Mellan 1997-2000 arbetade jag som lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen i Vänersborg och Uddevalla. Innan dess arbetade jag flera år som lantbruksavbytare på Avbytartjänsten. Jag har också arbetat ett par säsonger på ett större redovisningsföretag, LRF-konsult, i Skurup och i Vänersborg.

​2005 avslutade jag min Civilekonomexamen på högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

2007 avslutade jag min utbildning till Fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle och Högskolan i Väst.

2009 utbildade jag mej till Landsbygdsutvecklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU.

2010 utbildade jag mej i ämnet Kvinnligt Entreprenörskap och Ledarskap.

Är också ambassadör för kvinnligt företagande, tillväxtverket.

2012 läste jag en kurs som heter Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling, en distanskurs vid Mittuniversitetet i Östersund