Fölen Redovisning & Fastighetsförmedling

Auktoriserad Fastighetsmäklare & Redovisningskonsult         Jag är lantmästare och fastighetsmäklare.

Jag är född och uppvuxen på en gård i Östergötland och flyttade till Dalsland 1990 då jag avslutade min högskoleexamen från Lantbruksuniversitetet i Alnarp, Lantmästarexamen.