Get Adobe Flash player

Lars Elf


Jag är lantmästare och fastighetsmäklare.

Jag är född och uppvuxen på en gård i Östergötland och flyttade till Dalsland 1990 då jag avslutade min högskoleexamen från Lantbruksuniversitetet i Alnarp, Lantmästarexamen. Samma år började jag på Lantbruksnämnden i Uddevalla som maskinkonsulent, växtodlingskonsulent och EU-rådgivare.

​1998 började jag som skyddszonsexpert i Projekt Våtmarker och skyddszoner i Färgelanda kommun. 1999 tillträdde jag som projektledare i ett projekt Hullsjön i Trollhättans kommun. 2002-2003 arbetade jag halvtid i projekt Hullsjön och halvtid på Hushållningssällskapet i Västra Götalandslän. 2004-2007 i juli arbetade jag som lantbruksrådgivare på Skara Semin i Brålanda.

Jag har också läst ett år ekonomi på universitetet i Linköping. Kurserna som ger mej behörighet till Fastighetsmäklare har jag läst på Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolan i Väst.