Ett resursstarkt företag med hög kunskap och service!


Driftsplanering, kontroll av ny och nuvarande drift, omläggning av driften. Lantbrukets byggnader, Eu-stöd, blockkartor och EU-stöds rådgivning mm.

​Mer information: Lars Elf


​SAM Internet är Jordbruksverkets tjänst för att söka jordbruksstöd med hjälp av datorn. Jordbruksverket och Länsstyrelsen vill få alla att söka sina jordbruksstöd via SAM Internet. Detta kan vi hjälpa dej med.

Mer information: Katarina Bäckdahl Elf