Get Adobe Flash player

Fastighetsmäklare


Fastighetsmäklare är de personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos FMN.

Utbildningen skall omfatta minst två års utbildning fördelade på kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering.

läs mer->