Fölen Redovisning & Fastighetsförmedling

Auktoriserad Fastighetsmäklare & Redovisningskonsult


För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna krävs som lägst en utbildning i ekonomi motsvarande kandidatexamen på 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet). Minst 90 högskolepoäng ska vara i ett ekonomiskt ämne. Exempel på ekonomiska ämnen är:

företagsekonomi
nationalekonomi
industriell ekonomi
ekonomisk historia
ekonomisk geografi
handelsrätt
logistik
service management
förvaltningsekonomi

läs mer ->